Wat wij doen

Bereikbaar

We zijn bereikbaar via het contactformulier op deze website.

Verbinden

Door het bouwen van een kennisnetwerk met bewoners kan verbinding worden gelegd tussen actieve groepen

Aanspreekpunt gemeente

Wij willen de kennis in de wijk graag benutten in het overleg met gemeente en andere organisaties

Informatie

Het is de bedoeling iedereen zo goed mogelijk te informeren door middel van deze website, wijkblad en sociale media. Het Forum waar u mee kunt denken over een actueel onderwerp.

Onderwerpen

Door de variëteit aan onderwerpen kan met een kennisnetwerk inhoud worden gegeven aan steun van actieve groepen aan het overleg tussen organisaties.

Hoi zeggen of meedoen?

Actueel

Kanaalzone-Zuid – Goffert/Winkelsteeg

De gemeente Nijmegen denkt na over een toekomstplan voor de Kanaalzone-Zuid. Dat is grofweg het gebied aan weerszijden vanhet Maas-Waalkanaal, t

Vervolg APN asfaltcentrale

Beste WijkbewonerHet samen optrekken van de wijkraden en het wijd uitzetten van onze zorgen, heeft effect gehad.Het verzenden via de post van he

Beste wijkbewoner,

Recent heeft u via diverse kanalen vernomen dat de Gemeente Nijmegen, voornemens is een vergunning te verlenen aan de APN (asfalt centrale aan d

Contactpersoon zijn?

Uw wijkorganisatie of vereniging is al jaren actief binnen de wijk maar u als bestuurder heeft te weinig overzicht van andere actieve groepen wa