Neerbosch-Oost

Voor de wijk

De Wijkraad Neerbosch-Oost heeft als credo ‘Ten dienste van de wijk en al zijn bewoners’

Bereikbaar

We zijn voorlopig bereikbaar via het contactformulier op deze website.

Verbinden

Door het bouwen van een kennisnetwerk met bewoners kan verbinding worden gelegd tussen actieve groepen
Het Forum waar u mee kunt denken over een actueel onderwerp.

Aanspreekpunt gemeente

Wij willen de kennis in de wijk graag benutten in het overleg met gemeente en andere organisaties

Informatie

Het is de bedoeling iedereen zo goed mogelijk te informeren door middel van deze website, wijkblad en sociale media.

Onderwerpen

Door de variëteit aan onderwerpen kan met een kennisnetwerk inhoud worden gegeven aan steun van actieve groepen aan het overleg tussen organisaties.


UW MENING TELT!!!

AANDACHTSPUNTEN WIJKRAAD NEERBOSCH OOST

Aan de hand van meerdere aandachtspunten heeft de wijkraad werkgroepen samengesteld waarin zoveel mogelijk punten worden meegenomen.

Naast werkgroepen zijn er meer zaken die we op de voet volgen, zoals bijvoorbeeld de voortgang van de ‘Omgevingswet’. Deze wet heeft direct invloed op de inspraak van medezeggenschapsorganen met betrekking tot voorgenomen besluiten van overheden.
Daarnaast sluiten wij ook aan bij wijkraden die overkoepelende belangen behartigen zodat we gezamenlijk een vuist kunnen maken.

Wilt u zaken inbrengen of meepraten met de wijkraad, meld dat dmv het contactformulier op de website of stuur een bericht naar de secretaris via: secretaris@wijkraadneerboschoost.nl
Ook als u inbreng heeft met betrekking tot de getoonde werkgroepen!!

A. Werkgroep: Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie NBO e.a.:
Brede Werkgroep met meerdere aandachtspunten.
Actueel: o.a. Luchtkwaliteit Nijmegen West

B. Werkgroep Wonen NBO:
Actueel:
Fanfarestraat, woningbouw, welk segment
Labeling 60+ seniorenwoningen
Woningbouw en sloop in het algemeen in NBO

C. Werkgroep Ruimtelijke Ordening NBO:
Actueel:
Kanaalzone Zuid
Inrichting Graafseweg
Mandelaplein

D. Werkgroep Milieu NBO:
Actueel:
Duurzaamheid
Leefbaarheid

E. Werkgroep Groen

Nieuw

F. Mobiliteit

Nieuw

Notulen wijkraad

Op de eerste maandag van de maand heeft de Wijkraad Neerbosch-Oost zijn vergadering in Wijkcentrum De Schalmei. Afhankelijk van de coronaregels wordt online vergaderd.

De notulen van deze vergaderingen zijn in te zien op het wijkforum onder vergaderingen en notulen.
Er is dan op dit forum ook de gelegenheid om uw bijdrage te leveren aan verschillende onderwerpen.
Om toegang te verkrijgen tot het wijkforum wordt verwacht dat u zich eerst registreert en inlogt.

Contactpersoon zijn?

Uw wijkorganisatie of vereniging is al jaren actief binnen de wijk maar u als bestuurder heeft te weinig overzicht van andere actieve groepen waarmee misschien kan worden samengewerkt.
Het is de bedoeling van de wijkraad om gezamenlijk met u als contactpersoon het overzicht in de wijk te verbeteren.