Voor een mooie wijk

Wat wij doen

Bereikbaar

We zijn bereikbaar via het contactformulier op deze website.

Verbinden

Door het bouwen van een kennisnetwerk met bewoners kan verbinding worden gelegd tussen actieve groepen

Aanspreekpunt gemeente

Wij willen de kennis in de wijk graag benutten in het overleg met gemeente en andere organisaties

Informatie

Het is de bedoeling iedereen zo goed mogelijk te informeren door middel van deze website, wijkblad en sociale media. Het Forum waar u mee kunt denken over een actueel onderwerp.

Onderwerpen

Door de variëteit aan onderwerpen kan met een kennisnetwerk inhoud worden gegeven aan steun van actieve groepen aan het overleg tussen organisaties.

Even hoi zeggen of meer weten?

Actueel

Illegaal kamerverhuur (onttrekking eengezinswoning) veelgestelde vragen

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) voert milieu- en bouwtaken uit in opdracht van de bij ons aangesloten gemeenten en de provincie. Voor

Notulen wijkraad

Op de eerste maandag van de maand heeft de Wijkraad Neerbosch-Oost zijn vergadering in Wijkcentrum De Schalmei.De notulen van deze vergaderingen