Voor wie is de Wijkraad Neerbosch-Oost?

De Wijkraad Neerbosch-Oost heeft als credo ‘Ten dienste van de wijk en al zijn bewoners’ wat wil zeggen dat door het bouwen van een kennisnetwerk met bewoners verbinding wordt gelegd tussen actieve groepen, organisaties en overheid.

Door de variëteit aan onderwerpen kan met een kennisnetwerk inhoud worden gegeven aan overleg tussen gemeente, organisaties en groepen om onze wijk leefbaar te houden.

De wens en het streven van de wijkraad is om in een vroegtijdig stadium een overleg met een organisatie of groep aan te gaan. Indien nodig wordt advies gegeven op basis van behaalde resultaten tijdens het overleg. Het advies is zoveel mogelijk gebaseerd op kennis van en contacten met de bewoners in de wijk.

Wie zijn wij?
Wij zijn 6 vrijwilligers die zich richten op het algemene belang van de wijk en zijn bewoners. Het is de bedoeling dat de samenstelling van de wijkraad uiteindelijk uit een aantal personen bestaat, afkomstig uit de verschillende delen van de wijk en die zoveel mogelijk een goede afspiegeling zijn van alle wijkbewoners.

Wat willen wij doen?
Is er een situatie of onderwerp die bij uw (bewoners-) groep al wat langer leeft? Neem contact op met de wijkraad. Er kan dan worden bekeken of er met (meerdere) organisaties samen een oplossing kan worden gevonden

Hoe houden we u geïnformeerd?
De bedoeling is een zo breed mogelijk contact te onderhouden met alle bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in de wijk over behaalde resultaten.
Dat doen we in het stadsdeelmagazine Neij West, op de website https://www.wijkraadneerboschoost.nl, met Twitter @neerboschoost. Nextdoor en Facebook accounts worden hiervoor ook gebruikt.

Tot slot
Voor een goede afspiegeling van de wijk zijn we op zoek naar vrijwilligers.
Heb je interesse om contactpersoon te zijn van jouw organisatie of groep? 
Een e-mail naar info@wijkraadneerboschoost.nl is genoeg of gebruik het contactformulier.

Tot ziens!