UW MENING TELT!!!

AANDACHTSPUNTEN WIJKRAAD NEERBOSCH OOST

Aan de hand van meerdere aandachtspunten heeft de wijkraad werkgroepen samengesteld waarin zoveel mogelijk punten worden meegenomen.

Naast werkgroepen zijn er meer zaken die we op de voet volgen, zoals bijvoorbeeld de voortgang van de ‘Omgevingswet’. Deze wet heeft direct invloed op de inspraak van medezeggenschapsorganen met betrekking tot voorgenomen besluiten van overheden.
Daarnaast sluiten wij ook aan bij wijkraden die overkoepelende belangen behartigen zodat we een gezamenlijke vuist kunnen maken.

Wilt u zaken inbrengen of meepraten met de wijkraad, meld dat dan op de website of stuur een bericht naar de secretaris via: secretaris@wijkraadneerboschoost.nl

Ook als u inbreng heeft met betrekking tot onderstaande werkgroepen!!

A. Werkgroep: Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie NBO e.a.:

 • Brede Werkgroep met meerdere aandachtspunten. Actueel:
 • o.a. Luchtkwaliteit Nijmegen West

B. Werkgroep Wonen NBO: Actueel:

 • Fanfarestraat, woningbouw, welk segment
 • Labeling 55+ seniorenwoningen
 • Woningbouw in het algemeen in NBO
 • Sloop woningen in het algemeen NBO

C. Werkgroep Ruimtelijke Ordening NBO: Actueel:

 • Kanaalzone Zuid

 • Inrichting Graafseweg
 • Mandelaplein

D. Werkgroep Milieu NBO: Actueel:

 • Duurzaamheid
 • Leefbaarheid