TPN-West

Trade Port Nijmegen West

Al jaren wordt door de gemeente, industrie en bewoners van een aantal wijken gewerkt aan een toekomstvisie voor dit grootste, binnen gemeentegrenzen gelegen, industriegebied.
De wijkraad zal zich in de nabije toekomst aansluiten bij een hernieuwd overleg.