Actueel

De onderwerpen worden regelmatig bijgewerkt.

Kanaalzone-Zuid

Het kan een belangrijk moment zijn tijdens de fases naar de verwezenlijking van het toekomstplan Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg om de leefomgeving van de bewoners van Neerbosch-Oost te verbeteren.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit van onze leefomgeving is het overleg dat 5 wijken (Hees, Waterkwartier, Neerbosch-Oost, Kinderdorp Neerbosch en Weurt) met de gemeente Nijmegen voert.

TPN-West

Al jaren wordt door de gemeente, industrie en bewoners van een aantal wijken gewerkt aan een toekomstvisie voor dit grootste, binnen gemeentegrenzen gelegen, industriegebied.
De wijkraad zal zich in de nabije toekomst aansluiten bij een hernieuwd overleg.

Flats voor ouderen, Labeling 55+

Bijeenkomst “Samen in en voor Neerbosch-Oost”
– verschuift naar volgend jaar

Vervuiling in en van de wijk

Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie Nijmegen