Actueel

De onderwerpen worden regelmatig bijgewerkt.

Kanaalzone-Zuid

Het kan een belangrijk moment zijn tijdens de fases naar de verwezenlijking van het toekomstplan Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg om de leefomgeving van de bewoners van Neerbosch-Oost te verbeteren.

Inrichting Neerbosscheweg, Graafseweg en Mandelaplein

Een visie op aanpassing infrastructuur van Neerbosscheweg en Graafseweg is ingediend en opname verzocht in MER Kanaalzone-Zuid

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit van onze leefomgeving is het overleg dat 7 wijken (Hees, Waterkwartier, Neerbosch-Oost, Kinderdorp Neerbosch, Lent, Wolfskuil en Weurt) met de gemeente Nijmegen voert.

Door deelname aan het 7 Wijkenoverleg is de Wijkraad actief in de tot standkoming van een meetplan en indeling van meetpunten in Nijmegen-West, -Noord en Weurt.

Omgevingsdienst ODRN en GGD/GMD

De Wijkraad neemt deel in het 7Wijkenoverleg aan vergaderingen op wijkniveau over leefomgeving en gezondheid.

TPN-West

Al jaren wordt door de gemeente, industrie en bewoners van een aantal wijken gewerkt aan een toekomstvisie voor dit grootste, binnen gemeentegrenzen gelegen, industriegebied.
De wijkraad zal zich in de nabije toekomst aansluiten bij een hernieuwd overleg.

Bestemming Fanfarestraat

Houdt de hand aan de pols over verkoop en bestemming van het perceel
van de voormalige school Het Octaaf aan de Fanfarestraat.

Wonen

De Wijkraad is in overleg met diverse organisaties en woningcorporaties
over onder andere Labeling 60+ en verkamering in de wijk.

Bijeenkomst “Samen in en voor Neerbosch-Oost”
– verschuift naar volgend jaar

Vervuiling in en van de wijk

De stand van zaken van de burgerparticipatie in Nijmegen – december 2021

De Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie Nijmegen is een samenwerking van vele burgers-vertegenwoordigende groepen in Nijmegen.

Op dit moment zijn deze groepen:
Stichting Platform Heyendaal;
Wijkvereniging ons Waterkwartier;
Wijkraad Wolfskuil;
Vereniging Dorpsbelang Hees;
Buurtcomité Thijmstraat;
Poppodium Merleyn;
Stichting Hart voor Hazenkamp;
Stichting Wijkraad Lent, Werkgroep Lentse Plas en Werkgroep Verkeer;
Bewonersplatform Weezenhof;
Johannushof, Nijmegen;
Wijkraad Brakkenstein;
Wijkcomité Nijmegen-Oost;
Klankbordgroep Veur-Lent;
Stichting Wijkraad Neerbosch-Oost;
Belangenvereniging Kinderdorp Neerbosch;
Wijkraad Nijmegen Noord;
Werkgroep Park Waaijenstein in Oosterhout;
Buurtplatform Wedren-Julianapark;
Fietsersbond Nijmegen e.o.;
Bewonersoverleg Lindenholt;
Oogvereniging afdeling Nijmegen.