Omgevingswet

De invoering van de nieuwe omgevingswet is uitgesteld maar wordt al door gemeenten toegepast. De wijkraad denkt dat het nodig is om ook inzicht op deze materie te verkrijgen.