ODRN en GGD/GMD

De Wijkraad neemt deel aan de vergaderingen op wijkniveau, gezamenlijk met de andere 6 wijken.