Luchtkwaliteit

Vorig jaar heeft u uit de media kunnen vernemen over het plan van de asfaltmenginstallatie om de benzeenuitstoot te mogen verhogen. Uiteindelijk is een beoogde aanvraag, door protesten van bewoners uit omringende wijken, niet doorgezet.
Dit is de aanleiding dat na enige druk vanuit enkele wijken, de gemeenteraad aangaf meer aandacht te willen geven aan de luchtkwaliteit in Nijmegen-West en met bewoners in overleg te gaan.

In februari van dit jaar heeft Wijkraad Neerbosch-Oost zich aangesloten bij de wijken uit het stadsdeel Nijmegen-West die deelnemen aan het overleg met de gemeente over de luchtkwaliteit.
In maart heeft een overleg tussen de wijken en enkele deskundigen plaats gehad, nadien werd een lijst met vragen aan de gemeente toegestuurd.
De vragenlijst werd in april en mei in enkele online vergaderingen met de gemeenteraad, wethouder Tiemens en in het 5Wijkenoverleg verder besproken.
De online vergaderingen mondden uit in een concept meetplan maar werd door de wijken nog niet als bevredigend ervaren. De wijken zijn voornemens om enkele deskundigen te raadplegen om het concept meetplan te toetsen.