Luchtkwaliteit West

Wijkraad Neerbosch-Oost, als lid van het 7Wijken overleg, ziet er actief op toe dat de gemeente aan een veilige en gezonde leefomgeving werkt voor wijkbewoners. Luchtkwaliteit is daarbij een belangrijk thema. De Omgevingsvisie onderstreept niet voor niets het belang van goede luchtkwaliteit vanwege de positieve invloed op de gezondheid van de Nijmegenaren. Op basis van het bestaande beleid van het Uitvoeringsprogramma Lucht 2020-2030 en de acties uit het Schone Lucht Akkoord worden volgens de gemeente al concrete stappen gezet op de belangrijkste bronnen wegverkeer, binnenvaart, industrie en hout stook.
Door deelname aan het 7 Wijkenoverleg is de Wijkraad actief in de tot standkoming van een meetplan op straatniveau en indeling van meetpunten, stikstof (NO2), fijnstof (PM), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), roet en benzeen in Nijmegen-West, -Noord en Weurt.

7Wijkenoverleg:
Weurt+, Lent, Waterkwartier, Wolfskuil, Hees, Neerbosch-West Kinderdorp, Neerbosch-Oost