Kanaalzone Zuid

Het kan een belangrijk moment zijn tijdens de fases naar de verwezenlijking van het toekomstplan Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg om de leefomgeving van de bewo