Kanaalzone Zuid

Het kan een belangrijk moment zijn tijdens de fases naar de verwezenlijking van het toekomstplan Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg om de leefomgeving van de bewoners van Neerbosch-Oost te verbeteren.

  • Mandelaplein
    Aan de hand van de ingezonden visie over aanpassing van infrastructuur van o.a. Het Mandelaplein wordt hierover met de gemeente nog gediscussieerd.
  • Inrichting Graafseweg
    Recent is er door de gemeente informatie verstrekt waarbij men tussen twee varianten kon kiezen. Aan de hand van onze eerdere ingezonden visie over aanpassing van infrastructuur van o.a. de Graafseweg is de wijkraad ervan overtuigd dat een grotere verbetering op de leefomgeving wordt bereikt wanneer de rijbaan aan de zijde van de wijk naar het spoortalud wordt verlegd.
  • De bewoners aan de Serenadestraat hebben gekozen voor de variant waarbij de rijbanen aan de kant van de wijk worden gelegd. De opvatting van de bewoners is dat aan het uitzicht niet veel wordt veranderd.