Categorie Archief InDeWijk

Bestemming Fanfarestraat

Gebiedstafels Nijmegen

Meer duidelijkheid indeling gebiedstafels!

Wijkregisseurs

Voor elk stadsdeel zijn 3 wijkregisseurs en een medewerker participatie het aanspreekpunt voor bewoners. De wijkregisseurs hebben ieder een andere achtergrond. De een werkt aan de veiligheid, de andere regisseur werkt mee aan een sociale omgeving en de laatste regisseur is verantwoordelijk voor de fysieke openbare ruimte.

De wijkregisseurs hebben veel contact met andere specialisten in de wijk, zoals de wijkagent en medewerkers van Bindkracht 10. Zij zorgen met u voor een prettig leven in uw wijk.

Waar u terecht kunt met uw idee of melding

U kunt de wijkregisseurs mailen of bellen: zie de contactgegevens per stadsdeel. Neem contact op met de wijkregisseurs als u zich zorgen maakt of ideeën heeft over bijvoorbeeld de veiligheid, het onderhoud, plannen van de gemeente. Weet u niet in welke wijk u woont? Gebruik de adressenlijst (pdf).

Kleine problemen, zoals een losse stoeptegel of afval dat naast de container staat, meldt u via Meld & Herstel.

Ideeën of plannen voor de openbare ruimte in uw wijk kunt u plaatsen op Mijn Wijkplan. Bijvoorbeeld voor meer bomen of struiken, bankjes, drempels, een speelplek voor kinderen.

Lees meer

UW MENING TELT!!!

AANDACHTSPUNTEN WIJKRAAD NEERBOSCH OOST

Aan de hand van meerdere aandachtspunten heeft de wijkraad werkgroepen samengesteld waarin zoveel mogelijk punten worden meegenomen.
Naast werkgroepen zijn er meer zaken die we op de voet volgen, zoals bijvoorbeeld de voortgang van de ‘Omgevingswet’. Deze wet heeft direct invloed op de inspraak van medezeggenschapsorganen met betrekking tot voorgenomen besluiten van overheden.
Daarnaast sluiten wij ook aan bij wijkraden die overkoepelende belangen behartigen zodat we een gezamenlijke vuist kunnen maken.

Wilt u zaken inbrengen of meepraten met de wijkraad, meld dat dan op de website of stuur een bericht naar de secretaris via: secretaris@wijkraadneerboschoost.nl
Ideeën of opmerkingen zijn welkom met betrekking tot onderstaande werkgroepen!!

A. Werkgroep: Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie NBO e.a.:
Brede Werkgroep met meerdere aandachtspunten.
Actueel:
Luchtkwaliteit Nijmegen West
Mobiliteitstransitie

B. Werkgroep Wonen NBO:
Actueel:
Fanfarestraat, woningbouw, welk segment
Labeling 55+ seniorenwoningen
Woningbouw in het algemeen in NBO
Sloop woningen in het algemeen NBO

C. Werkgroep Ruimtelijke Ordening NBO:
Actueel:
Kanaalzone Zuid:
– Inrichting Neerbosscheweg
– Inrichting Graafseweg
– Mandelaplein

D. Werkgroep Milieu NBO:
Actueel:
Duurzaamheid
Leefbaarheid

Kanaalzone-Zuid – Goffert/Winkelsteeg

Visie Wijkraad Neerbosch-Oost december 2020
De gemeente Nijmegen denkt na over een toekomstplan voor de Kanaalzone-Zuid. Dat is grofweg het gebied aan weerszijden van het Maas-Waalkanaal, ten zuiden van de Neerbosscheweg, zie figuren. Ook bedrijventerrein Winkelsteeg en het gebied rondom station Goffert zijn hier onderdeel van.

In het kader van gewenste participatie door bewoners van de stad heeft de Wijkraad Neerbosch-Oost gemeend een aanbeveling te bieden voor de toegangswegen naar het Plan Kanaalzone-Zuid. Deze aanbeveling vormt voor de Wijkraad Neerbosch-Oost een leidraad in het overleg met de gemeente Nijmegen.

Lees meer