Categorie Archief InDeWijk

POLITIE DOET TOCH NIKS! OF WEL….??

Nermin Bećirbašić en John Striekwold, wijkagenten van Neerbosch Oost zijn op verzoek van de wijkraad van N.B.O. op bezoek om iets over de politie te vertellen en hun werkwijze.
Een algemeen gehoorde klacht is dat aangifte doen geen zin heeft want de politie doet er toch niks mee. Mensen voelen zich vaak in de steek gelaten, maar is dit terecht?

Mensen ervaren soms overlast of voelen zich onveilig in bepaalde situaties. Dat kan zijn door een groepje jongeren met hoodies die bij elkaar staan. De politie wordt gebeld maar die komt niet, waarom niet. De politie kan niet afgaan op gevoelens van mensen, zij komt pas in actie bij strafbare feiten en bij elkaar staan is niet strafbaar. Het advies is, als je dat niet té onveilig vindt, ga er naar toe en zeg gewoon eens goede dag, wie weet zijn het best aardige jongens.

Je ziet dat er drugs verhandeld worden maar wéér komt de politie niet, want wie zegt dat het om drugs gaat en niet om een pakje kauwgom? De politie wil dolgraag iets doen maar zij zijn gebonden aan de wet. Tóch moet je er melding van maken. Liefst nog kentekens noteren. Doe je dit niet dan weet de politie ook niets. Elke melding die je maakt word geregistreerd. Als er maar genoeg meldingen binnenkomen en de politie heeft voldoende in handen, kan zij tot actie overgaan. Of de dader daadwerkelijk wordt veroordeelt is niet aan de politie. Ook zij begrijpen soms het oordeel van een officier van justitie of een rechter niet, maar hebben het nakijken.

Drugsafval of overlast: meld het als je wilt dat er iets mee gedaan wordt!!

De wijkagent is er niet om je kat uit een boom te halen of omdat jij onenigheid hebt met je buurman. Ga eerst zelf het gesprek aan met je buurman, helpt dat niet dan kun je altijd terugvallen op buurtbemiddeling. Zij kunnen je wél helpen in veel gevallen.

De wijkagenten hebben vaak de handen vol aan huiselijk geweld, stalking, verwarde personen en andere sociale problemathiek.

Heb je last overlast van rommel die voor je deur gedumpt wordt? Dat is heel vervelend en werkt verloedering van de wijk in de hand, maar óók dat is geen taak van de wijkagent, daarvoor kun je de Meld- en Herstellijn voor bellen of contact opnemen met je woningbouwvereniging. In veel gevallen wordt het voor je opgelost.

De wijkagenten, zo blijkt wel, werken zich een slag in de rondte voor de veiligheid in de wijk. Het punt is dat je voor een bepaald probleem de juiste instantie moet benaderen. De politie is er voor overtredingen van de wet, buiten dat staan zij ook machteloos. Melden heeft absoluut zin!!

Maak eens een keer een praatje met de wijkagent als je hem ziet en laat je voorlichten.

Wijkraad Neerbosch Oost.

We worden gewoon voor de gek gehouden!

Begin juli heeft de voorzitter van Vereniging Dorpsbelang Hees (VDH) in een gesprek met een vertegenwoordiger van APN Nijmegen afgesproken dat wat nieuwswaardig was voor elkaar te delen. VDH is teleurgesteld over het feit dat men niet is geïnformeerd over de overschrijding van PAK’s en heeft daarom contact met de pers opgenomen.

Ook met het door de gemeente voorgestelde nieuwe meetnet zijn er GEEN sensoren in en om Neerbosch-oost voorzien.
Dit terwijl kort geleden uit onderzoeken is gebleken dat fijnstof een belangrijke oorzaak is van het voorkomen van hoge bloeddruk en deze op haar beurt weer van veel andere ziektes. Het toenemende verkeer op de Neerboscheweg en Graafseweg en het scheepvaartverkeer samen met de industrie is hier voor verantwoordelijk.

En de z.g. Groene partijen in onze gemeente doen hier NIETS aan. We worden niet eens geïnformeerd!!!

Omroep Gelderland
Link naar artikel over dit onderwerp bij Omroep Gelderland en NOS:

https://www.gld.nl/nieuws/7362150/asfaltcentrale-stoot-veel-te-veel-gevaarlijke-stoffen-uit-omwonenden-zijn-woest

https://nos.nl/artikel/2396289-forse-normoverschrijding-asfaltfabriek-nijmegen-omwonenden-woest

Gebiedstafels Nijmegen

Meer duidelijkheid indeling gebiedstafels!

Wijkregisseurs

Voor elk stadsdeel zijn 3 wijkregisseurs en een medewerker participatie het aanspreekpunt voor bewoners. De wijkregisseurs hebben ieder een andere achtergrond. De een werkt aan de veiligheid, de andere regisseur werkt mee aan een sociale omgeving en de laatste regisseur is verantwoordelijk voor de fysieke openbare ruimte.

De wijkregisseurs hebben veel contact met andere specialisten in de wijk, zoals de wijkagent en medewerkers van Bindkracht 10. Zij zorgen met u voor een prettig leven in uw wijk.

Waar u terecht kunt met uw idee of melding

U kunt de wijkregisseurs mailen of bellen: zie de contactgegevens per stadsdeel. Neem contact op met de wijkregisseurs als u zich zorgen maakt of ideeën heeft over bijvoorbeeld de veiligheid, het onderhoud, plannen van de gemeente. Weet u niet in welke wijk u woont? Gebruik de adressenlijst (pdf).

Kleine problemen, zoals een losse stoeptegel of afval dat naast de container staat, meldt u via Meld & Herstel.

Ideeën of plannen voor de openbare ruimte in uw wijk kunt u plaatsen op Mijn Wijkplan. Bijvoorbeeld voor meer bomen of struiken, bankjes, drempels, een speelplek voor kinderen.

Dukenburg
Mail naar wijkregisseurdukenburg@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Dukenburg horen de wijken:

 • Aldenhof
 • Lankforst
 • Malvert
 • Meijhorst
 • Staddijk
 • Tolhuis
 • Vogelzang
 • Weezenhof
 • Zwanenveld

Wijkteam Dukenburg:
Medewerker participatie: Nicole Schraven
Regisseur fysiek: Ellen Knippenborg en Robert Kreukniet
Regisseur sociaal: Koen Seuren
Regisseur veiligheid: Ferdi Overeem

Lindenholt
Mail naar wijkregisseurlindenholt@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Lindenholt horen de wijken:

 • ‘t Acker
 • ‘t Broek
 • Bijsterhuizen
 • De Kamp
 • Kerkenbos
 • Neerbosch-West
 • Westkanaaldijk

Wijkteam Lindenholt:
Medewerker participatie: Sara Boumghait
Regisseur fysiek: Marjolijn Evers
Regisseur sociaal: Koen Seuren
Regisseur veiligheid: Ferdi Overeem

Nijmegen-Centrum
Mail naar wijkregisseurcentrum@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Nijmegen-Centrum horen de wijken:

 • Benedenstad
 • Stadscentrum

Wijkteam Centrum:
Medewerker participatie: Ashley de Jong
Regisseur fysiek: Anne-Marie Cobussen
Regisseur sociaal: Manon Karssen
Regisseur veiligheid: Riette Sluiter

Nijmegen-Midden
Mail naar wijkregisseurmidden@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Nijmegen-Midden horen de wijken:

 • Goffert
 • Hazenkamp
 • Heijendaal
 • Nije Veld met o.a. het Willemskwartier, de Muntenbuurt en de Landbouwbuurt
 • St. Anna

Wijkteam Midden:
Medewerker participatie: Latifa Ourahou
Regisseur fysiek: Jeannette Stevens
Regisseur sociaal: Jessica Rijpstra
Regisseur veiligheid: Aukje van Pelt

Nijmegen-Nieuw-West
Mail naar wijkregisseurwest@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Nijmegen-Nieuw-West horen de wijken:

 • Hees
 • Heseveld
 • Neerbosch-Oost
 • Haven- en industrieterrein

Wijkteam Nieuw-West:
Medewerker participatie: Sara Boumghait
Regisseur fysiek: Marjolijn Evers
Regisseur sociaal: Ewart van der Putten
Regisseur veiligheid: Roos Schekman

Nijmegen-Noord
Mail naar wijkregisseurnoord@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Nijmegen-Noord horen de wijken:

 • Lent
 • Oosterhout
 • Ressen

Wijkteam Noord:
Medewerker participatie: Latifa Ourahou
Regisseur fysiek: Menno Oudeman of Jeffrey Leeuwenhaag
Regisseur sociaal: Juliëtte Driessen
Regisseur veiligheid: Harald te Grotenhuis

Nijmegen-Oost
Mail naar wijkregisseuroost@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Nijmegen Oost horen de wijken:

 • Altrade met o.a. de Schildersbuurt en de Componistenbuurt
 • Bottendaal
 • Galgenveld
 • Groenewoud
 • Hengstdal
 • Hunnerberg
 • Kwakkenberg
 • Ooyse Schependom

Wijkteam Oost:
Medewerker participatie: Roos Sebregts
Regisseur fysiek: Helen Franken
Regisseur sociaal: Manon Karssen
Regisseur veiligheid: Riette Sluiter

Nijmegen-Oud-West
Mail naar wijkregisseurwest@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Nijmegen-Oud-West horen de wijken:

 • Biezen met o.a. Waterkwartier
 • Wolfskuil

Wijkteam Oud-West:
Medewerker participatie: Nicole Schraven
Regisseur fysiek: Jeffrey Leeuwenhaag
Regisseur sociaal: Ewart van der Putten
Regisseur veiligheid: Roos Schekman

Nijmegen-Zuid
Mail naar wijkregisseurzuid@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Nijmegen-Zuid horen de wijken:

 • Brakkenstein met o.a. de Kannuniken- en Dekenbuurt
 • Grootstal
 • Hatert met o.a. de Edelstenenbuurt
 • Hatertse Hei

Wijkteam Zuid:
Medewerker participatie: Roos Sebregts
Regisseur fysiek: Jeannette Stevens
Regisseur sociaal: Jessica Rijpstra
Regisseur veiligheid: Aukje van Pelt

LUCHTKWALITEIT NIJMEGEN WEST EN WEURT

Het College van B&W heeft onlangs het Meetplan Luchtkwaliteit Nijmegen-West goedgekeurd. De vertegenwoordigers van de 5 wijken Waterkwartier, Hees, Neerbosch, Kinderdorp Neerbosch en Weurt zijn betrokken bij de totstandkoming van het meetplan. Samen met een extern deskundige hebben we hebben meerdere keren in het overleg met de gemeente inbreng geleverd. We hebben onder meer gepleit voor meer meetlocaties voor Stikstof, Fijn stof en Roet langs de drukke verkeersaders, langs de Waal en ín de omliggende wijken. Ook hebben we gepleit voor monitoring van de uitstoot van benzeen en andere zogenaamde ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen), en een overzicht van de totale uitstoot door de industrie op het bedrijventerrein TPN-West.

Niet al onze wensen zijn gehonoreerd in het plan dat nu voorligt. Zo komen er wel meer meetlocaties voor Stikstof, maar niet voor Fijn stof. Metingen daarvan worden gerelateerd aan de resultaten van het LML-station van het RIVM aan de Graafseweg. Wij hebben gepleit – door de veranderde verkeersstromen – voor een extra LML-station aan de Energieweg, maar het is niet duidelijk of dat er überhaupt kan komen. Roetmetingen worden weliswaar 3 maanden uitgevoerd, waarna wordt gekeken of voortzetting nodig is, maar de vraag is of die periode lang genoeg is om daarover te kunnen besluiten. Benzeenmetingen worden wel uitgevoerd, maar het overzicht en monitoring van de totale uitstoot door de industrie van ZZS en de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid is nog niet in dit meetplan opgenomen.

Een belangrijk aandachtspunt is ook of met dit meetplan wordt voldaan aan de uitvoering van de moties over luchtkwaliteit die door de Raad zijn aangenomen. Zo ontbreekt vooralsnog een tijdgebonden stappenplan om de luchtkwaliteit en leefbaarheid te verbeteren op basis van de meetresultaten.

8 september vergadert de Raad over het meetplan. Uiteraard zullen we vanuit de bewonersorganisaties de raadsleden vooraf op de hoogte brengen van onze kritiek- en aandachtspunten. Naar verluid worden er door de gemeente medio september bewonersavonden gepland om burgers te informeren over het meetplan. Wij zullen jullie via de bewonersorganisaties (Wijkvereniging Ons Waterkwartier, Dorpsbelang Hees, Wijkraad Neerbosch, Belangenvereniging Kinderdorp Neerbosch, Weurt +) voorafgaand aan die info-avonden nog verdere uitleg geven over het plan en de bespreking in de raad.

Mocht je nu al meer willen weten over het meetplan en wat we als bewonersvertegenwoordigers hebben gedaan stuur dan een mail naar secretariaat@WVOW.nl.

WVOW (mede namens de vertegenwoordigers van de 5 wijken)

Doorontwikkeling Wijkgericht werken gemeente Nijmegen

Als gemeente werken we met veel bewoners en professionals samen aan prettige en leefbare wijken in Nijmegen. Om ons werk voor de wijken nog beter, vraaggerichter en efficiënter te doen, komt er vanaf 1 september een aantal wijzigingen. Met dit bericht informeren we u hier graag over.

Wat verandert er?

Al jaren speelt de afdeling Wijkmanagement een waardevolle rol als spil tussen de partners en bewoners in de wijken en de gemeentelijke organisatie. Vanaf 1 september brengen we deze rol naar het hart van onze organisatie. We brengen het wijkgericht werken volledig onder bij onze inhoudelijke afdelingen (sociaal, fysiek en veiligheid). Wijkmanagement als aparte afdeling houdt daarmee op te bestaan.

Gebiedstafels
Vanuit de inhoudelijkeafdelingen gaan we werken met zogeheten ‘gebiedstafels’. Hier bespreken en coördineren medewerkers vanuit verschillende gemeentelijke disciplines gezamenlijk vraagstukken op het gebied van leefbaarheid in de wijken. Deze nieuwe werkwijze ontwikkelen we gedurende de rest van dit jaar door in de praktijk.

Wat betekent dit voor u?

Voorop staat dat bewoners en professionals tijdens én na dit traject duidelijke aanspreekpunten bij de gemeente behouden. Wel komen er vanaf 1 september andere en meer aanspreekpunten per wijk. Wie dat zijn en hoe u met ze in contact kan komen, hoort u eind augustus van ons.

Tot 1 september kunt u contact opnemen met Wijkmanagement via het centrale mailadres: wijkmanagement@nijmegen.nl  of telefoonnummer: 024-3292928.

Meer informatie
Heeft u vragen, ideeën en/of opmerkingen over deze ontwikkeling, dan kunt u contact opnemen met onze Stuurgroep Wijkgericht Werken via wijkgerichtwerken@nijmegen.nl.

We hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar een verdere versterking van ons werk voor de Nijmeegse wijken. Waarbij we natuurlijk zoveel mogelijk samen met u/ uw organisatie vorm blijven geven aan onze samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Namens de stuurgroep Wijkgericht Werken

Janne Hendrix

Concernmanager Gemeente Nijmegen

HANdreiking studenten beweegt Quick wederom tot Walking Football

4 maart 2021 10:00


Een nieuwe groep studenten Sportkunde en Verpleegkunde van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) staat te popelen om het stokje over te nemen van hun voorgangers: de eerste schare studenten die voor hun stage Quick bij de hand hebben genomen om Walking Football op Sportpark De Dennen nieuw leven in te blazen. Drie jaar geleden sneuvelde het initiatief van Quick om te starten met Walking Football al op de tekentafel. Bij een gebrek aan helpende handen en belangstellenden. Terwijl het bij NEC, Blauw Wit, Orion en OSC, gericht op oud voetballers, wel van de grond kwam. Door hulp van vijf nieuwe HAN-architecten staat Walking Football bij Quick wederom in de steigers. Met een verruimde blik op de doelgroep krijgt de eenmalig winnaar van de KNVB-beker een prefab kans om eigentijds een thuis te bouwen voor ouderen uit de wijk.

DOOR: MAARTEN OMVLEE

“Eenzaamheid bij ouderen proberen te verminderen of te voorkomen.”

“Een paar jaar geleden hebben we bij Quick een demonstratie Walking Football gegeven om oud voetballers in de 60-plus-leeftijd warm te maken voor Walking Football”, aldus oud Quick keeper Alwies Hendriks. “De voormalige voetballers voelden zich echter nog te vief voor voetbalplezier in wandeltempo. We lopen nog hard, zeiden ze.” Dat er toch weer muziek zit in Walking Football aan de Dennenstraat dankt Quick aan een sextet studenten van de HAN: Lisa Bezem, Karlijn Kerkhof (Sportkunde), Thirza Tamminga, Isa Wijers, Fleur Sengers, Britt Wittenberg (Verpleegkunde). Lisa Bezem vertelt dat zij een andere insteek hebben gehanteerd: ”Voor een leerwerkplek hebben we een concept gemaakt met als doel te trachten om eenzaamheid bij ouderen in Nijmegen-Nieuw-West, uitgaande van zorginstellingen, te verminderen of te voorkomen. Dat doel willen we haalbaar maken door in te zetten op de sociale kansen die de wijk, Quick en sporten hen kan bieden. Als student Sportkunde ligt het dan voor de hand dat sport een uitstekend middel is om sociale contacten op te doen.”

Eenzaamheidsbestrijding

Karlijn Kerkhof brengt vervolgens de bal aan het rollen: ”Walking Football als middel schoot mij als eerste te binnen. Daar zijn we lijnen voor uit gaan zetten. Met Quick als ideale uitvalsbasis en als hoofddoel eenzaamheidsbestrijding bij ouderen. Natuurlijk zijn voormalige voetballers van Quick ook van harte welkom. Je hoeft ook niet perse 60-plus te zijn om mee te mogen doen. Je mag ook wat jonger zijn. Alle geïnteresseerden mogen meedoen. We willen om te beginnen wekelijks een vaste pilotgroep van zo’n tien deelnemers op het veld bij elkaar brengen, zodat het gaat leven en er sociale contacten kunnen ontstaan. Daarbij gaat het in eerste instantie erom samen op het veld actief te zijn. De groep studenten van de HAN die vanaf februari op ons concept voortbouwt, gaat bij die starters peilen welke vorm van Walking Football voor hen het meeste plezier oplevert. Ouderwets voetbalplezier, kleedkamerhumor en een derde helft in de kantine horen zeker bij het creëren van een sociale beleving. Naast het aanbieden van een ongedwongen manier om anderen te ontmoeten, is elke week een uur bewegen voor ouderen uiteraard een mooie bijkomstigheid.”

“Ouderwets voetbalplezier, kleedkamerhumor en een derde helft in de kantine horen zeker bij het creëren van een sociale beleving.”

Maatschappelijke ruggengraat

Door de voortrekkersrol die voort is gekomen uit de leerwerkplek van de HAN-studenten zetten Quick 1888, de dienst Sportondersteuning van de gemeente Nijmegen, De Waalboog en het ROC hun schouders onder Walking Football 2.0 bij Quick. Studentenbegeleider Iris Willemsen, docent Sport en Bewegen aan de HAN, benadrukt de maatschappelijke ruggengraat van het project van haar studenten: “Vanuit Quick kwam gaandeweg de wens om maatschappelijker betrokken te zijn. Daar geeft dit project de perfecte voorzet voor. Met het nieuwe fundament voor Walking Football krijgt Quick een nieuwe groep mensen over de vloer. Met voornamelijk ouderen uit Nijmegen-Nieuw-West kan, anders dan vroeger, de wijkbinding en maatschappelijke relevantie van Quick geïntensiveerd worden. Het is tegelijkertijd prachtig dat de gemeente Nijmegen, het ROC en de HAN gemobiliseerd zijn om voor Quick de rug te rechten. Zo wordt het Walking Football-plan een breed gedragen kans voor ouderen om actiever in het leven te staan. Onze studenten spelen soepel in op de maatschappelijke wens van Quick en de doelstelling van de gemeente: een sportaanbod realiseren dat iedereen in staat stelt een leven lang te bewegen.” Waarbij het ophalen van senioren zelfs tot de mogelijkheden kan gaan behoren. Evenals de mogelijkheid om vanuit De Waalboog jong dementerenden te laten participeren. In eerste instantie is lid worden van Quick geen vereiste. De velden zijn eigendom van de club en hoeven dus niet gehuurd te worden. Dat maakt het ook financieel laagdrempelig voor belangstellenden.

Achter de coronaschermen

Lisa, Karlijn, Thirza, Fleur, Isa en Britt hebben begin februari, aan het einde van hun stageperiode, het stokje doorgegeven aan de nieuwe lichting voortrekkers. Opnieuw een mix van studenten Sport- en Verpleegkunde: Rowen van der Laak, Sam van den Berg, Frank Luesink, Jay Grandjean (Sportkunde), Romy van Kruisbergen (Verpleegkunde). De tweede lichting HAN-studenten gaat, achter de coronaschermen, de uitdaging aan ervoor te zorgen dat de steigers rondom het Walking Football-project in de nabije toekomst weggehaald kunnen worden. Waarbij buurtsportcoach Pieter Hermans een belangrijk klankbord is. De lock-down-maatregelen van de pandemie zijn betreffende de startdatum helaas nog steeds een spelbreker. De allereerste balomwentelingen van Walking Football bij Quick komen daarentegen steeds dichterbij. Wanneer het mogelijk is om je voor deze allernieuwste tak van de oudste Nijmeegse omnivereniging aan te melden, wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Op 3 maart is er weer een overleg met alle betrokken partijen. Zhurney Margarita, vanaf 2016-2017 trainer van het damesteam van Quick, wordt de begeleider van de eerste Walking Footballers. Volgens Alwies Hendriks, niet alleen een vroegere Quick keeper, maar ook psychomotorisch therapeut bij De Waalboog en ROC-docent Sporten Bewegen, staan zijn ROC-studenten ook in de startblokken om door hun collega’s van de HAN aangestuurd te worden.

Lijkt het je leuk om mee te doen aan Walking Football of wil je meer informatie?

Neem contact op met Iris Willemsen. Mail: Iris.willemsen@han.nl of 0615903746

Neerbosch-Oost

Voor de wijk

De Wijkraad Neerbosch-Oost heeft als credo ‘Ten dienste van de wijk en al zijn bewoners’

Bereikbaar

We zijn voorlopig bereikbaar via het contactformulier op deze website.

Verbinden

Door het bouwen van een kennisnetwerk met bewoners kan verbinding worden gelegd tussen actieve groepen
Het Forum waar u mee kunt denken over een actueel onderwerp.

Aanspreekpunt gemeente

Wij willen de kennis in de wijk graag benutten in het overleg met gemeente en andere organisaties

Informatie

Het is de bedoeling iedereen zo goed mogelijk te informeren door middel van deze website, wijkblad en sociale media.

Onderwerpen

Door de variëteit aan onderwerpen kan met een kennisnetwerk inhoud worden gegeven aan steun van actieve groepen aan het overleg tussen organisaties.


UW MENING TELT!!!

AANDACHTSPUNTEN WIJKRAAD NEERBOSCH OOST

Aan de hand van meerdere aandachtspunten heeft de wijkraad werkgroepen samengesteld waarin zoveel mogelijk punten worden meegenomen.

Naast werkgroepen zijn er meer zaken die we op de voet volgen, zoals bijvoorbeeld de voortgang van de ‘Omgevingswet’. Deze wet heeft direct invloed op de inspraak van medezeggenschapsorganen met betrekking tot voorgenomen besluiten van overheden.
Daarnaast sluiten wij ook aan bij wijkraden die overkoepelende belangen behartigen zodat we gezamenlijk een vuist kunnen maken.

Wilt u zaken inbrengen of meepraten met de wijkraad, meld dat dmv het contactformulier op de website of stuur een bericht naar de secretaris via: secretaris@wijkraadneerboschoost.nl
Ook als u denkt een bijdrage te kunnen leveren aan de werkgroepen!!

A. Werkgroep Burgerparticipatie:
Brede Werkgroep in Nijmegen, 23 aangesloten organisaties, met meerdere aandachtspunten. Lid wijkraad in dagelijks bestuur.
Actueel: o.a. Luchtkwaliteit Nijmegen West

B. Werkgroep Milieu:
Actueel:
Geuronderzoek industrie
Luchtkwaliteit West
Leefbaarheid

C. Werkgroep Ruimtelijke Ordening NBO:
Actueel:
Kanaalzone Zuid
Inrichting Neerbosscheweg en Graafseweg, in MER Kanaalzone Zuid.
Mandelaplein

D. Werkgroep Wonen NBO:
Actueel:
Fanfarestraat, woningbouw, welk segment
Labeling 60+ seniorenwoningen
Woningbouw en sloop in het algemeen in NBO

E. Werkgroep Groen
Vergroening wijk
Ommetje van Neerbosch-Oost
Activiteiten i.h.k.v. Fetes de la Nature

Notulen wijkraad

Op de eerste maandag van de maand heeft de Wijkraad Neerbosch-Oost zijn vergadering in Wijkcentrum De Schalmei. Afhankelijk van de coronaregels wordt online vergaderd.

De notulen van deze vergaderingen zijn in te zien.

Contactpersoon zijn?

Uw wijkorganisatie of vereniging is al jaren actief binnen de wijk maar u als bestuurder heeft te weinig overzicht van andere actieve groepen waarmee misschien kan worden samengewerkt.
Het is de bedoeling van de wijkraad om gezamenlijk met u als contactpersoon het overzicht in de wijk te verbeteren.