Categorie Archief Actueel

VANAVOND GROTE PROTESTMANIFESTATIE

“VerLICHT ons van de stinkfabriek”

WANNEER: WOENSDAG 22 SEPTEMBER 18.30 UUR

WAAR: Verzamelen op GAMMA-parkeerterrein en lopend naar APN asfaltcentrale

WAT: Jam, appelmoespotjes met waxinelichtje neerzetten voor de fabriek

WIE: Alle buurtbewoners van Nijmegen-West en Weurt die mee willen protesteren

We willen graag dat we gezien worden en dat de politiek achter ons gaat staan! Vandaar dat we licht maken opdat ze het licht zien!Woensdagavond 22 sept (morgen) wordt er in de gemeenteraadsvergadering gestemd over de fabriek en wij willen dat ALLE raadsleden voor sluiting van de fabriek stemmen: daarom deze actie.Eerder deelden we posters uit om een statement te maken. Heb je die nog niet en wil je er eentje? Ze zijn tijdens kantoortijden (8.00 – 17.00 uur) op te halen op Dennenstraat 30.

Meer info: dorpsbelanghees.nl

GESCHROKKEN VAN DE UITSTOOT? DEMONSTREER MEE!

We worden gewoon voor de gek gehouden!

Begin juli heeft de voorzitter van Vereniging Dorpsbelang Hees (VDH) in een gesprek met een vertegenwoordiger van APN Nijmegen afgesproken dat wat nieuwswaardig was voor elkaar te delen. VDH is teleurgesteld over het feit dat men niet is geïnformeerd over de overschrijding van PAK’s en heeft daarom contact met de pers opgenomen.

Ook met het door de gemeente voorgestelde nieuwe meetnet zijn er GEEN sensoren in en om Neerbosch-oost voorzien.
Dit terwijl kort geleden uit onderzoeken is gebleken dat fijnstof een belangrijke oorzaak is van het voorkomen van hoge bloeddruk en deze op haar beurt weer van veel andere ziektes. Het toenemende verkeer op de Neerboscheweg en Graafseweg en het scheepvaartverkeer samen met de industrie is hier voor verantwoordelijk.

En de z.g. Groene partijen in onze gemeente doen hier NIETS aan. We worden niet eens geïnformeerd!!!

Omroep Gelderland
Link naar artikel over dit onderwerp bij Omroep Gelderland en NOS:

https://www.gld.nl/nieuws/7362150/asfaltcentrale-stoot-veel-te-veel-gevaarlijke-stoffen-uit-omwonenden-zijn-woest

https://nos.nl/artikel/2396289-forse-normoverschrijding-asfaltfabriek-nijmegen-omwonenden-woest

Gebiedstafels Nijmegen

Meer duidelijkheid indeling gebiedstafels!

Wijkregisseurs

Voor elk stadsdeel zijn 3 wijkregisseurs en een medewerker participatie het aanspreekpunt voor bewoners. De wijkregisseurs hebben ieder een andere achtergrond. De een werkt aan de veiligheid, de andere regisseur werkt mee aan een sociale omgeving en de laatste regisseur is verantwoordelijk voor de fysieke openbare ruimte.

De wijkregisseurs hebben veel contact met andere specialisten in de wijk, zoals de wijkagent en medewerkers van Bindkracht 10. Zij zorgen met u voor een prettig leven in uw wijk.

Waar u terecht kunt met uw idee of melding

U kunt de wijkregisseurs mailen of bellen: zie de contactgegevens per stadsdeel. Neem contact op met de wijkregisseurs als u zich zorgen maakt of ideeën heeft over bijvoorbeeld de veiligheid, het onderhoud, plannen van de gemeente. Weet u niet in welke wijk u woont? Gebruik de adressenlijst (pdf).

Kleine problemen, zoals een losse stoeptegel of afval dat naast de container staat, meldt u via Meld & Herstel.

Ideeën of plannen voor de openbare ruimte in uw wijk kunt u plaatsen op Mijn Wijkplan. Bijvoorbeeld voor meer bomen of struiken, bankjes, drempels, een speelplek voor kinderen.

Dukenburg
Mail naar wijkregisseurdukenburg@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Dukenburg horen de wijken:

 • Aldenhof
 • Lankforst
 • Malvert
 • Meijhorst
 • Staddijk
 • Tolhuis
 • Vogelzang
 • Weezenhof
 • Zwanenveld

Wijkteam Dukenburg:
Medewerker participatie: Nicole Schraven
Regisseur fysiek: Ellen Knippenborg en Robert Kreukniet
Regisseur sociaal: Koen Seuren
Regisseur veiligheid: Ferdi Overeem

Lindenholt
Mail naar wijkregisseurlindenholt@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Lindenholt horen de wijken:

 • ‘t Acker
 • ‘t Broek
 • Bijsterhuizen
 • De Kamp
 • Kerkenbos
 • Neerbosch-West
 • Westkanaaldijk

Wijkteam Lindenholt:
Medewerker participatie: Sara Boumghait
Regisseur fysiek: Marjolijn Evers
Regisseur sociaal: Koen Seuren
Regisseur veiligheid: Ferdi Overeem

Nijmegen-Centrum
Mail naar wijkregisseurcentrum@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Nijmegen-Centrum horen de wijken:

 • Benedenstad
 • Stadscentrum

Wijkteam Centrum:
Medewerker participatie: Ashley de Jong
Regisseur fysiek: Anne-Marie Cobussen
Regisseur sociaal: Manon Karssen
Regisseur veiligheid: Riette Sluiter

Nijmegen-Midden
Mail naar wijkregisseurmidden@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Nijmegen-Midden horen de wijken:

 • Goffert
 • Hazenkamp
 • Heijendaal
 • Nije Veld met o.a. het Willemskwartier, de Muntenbuurt en de Landbouwbuurt
 • St. Anna

Wijkteam Midden:
Medewerker participatie: Latifa Ourahou
Regisseur fysiek: Jeannette Stevens
Regisseur sociaal: Jessica Rijpstra
Regisseur veiligheid: Aukje van Pelt

Nijmegen-Nieuw-West
Mail naar wijkregisseurwest@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Nijmegen-Nieuw-West horen de wijken:

 • Hees
 • Heseveld
 • Neerbosch-Oost
 • Haven- en industrieterrein

Wijkteam Nieuw-West:
Medewerker participatie: Sara Boumghait
Regisseur fysiek: Marjolijn Evers
Regisseur sociaal: Ewart van der Putten
Regisseur veiligheid: Roos Schekman

Nijmegen-Noord
Mail naar wijkregisseurnoord@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Nijmegen-Noord horen de wijken:

 • Lent
 • Oosterhout
 • Ressen

Wijkteam Noord:
Medewerker participatie: Latifa Ourahou
Regisseur fysiek: Menno Oudeman of Jeffrey Leeuwenhaag
Regisseur sociaal: Juliëtte Driessen
Regisseur veiligheid: Harald te Grotenhuis

Nijmegen-Oost
Mail naar wijkregisseuroost@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Nijmegen Oost horen de wijken:

 • Altrade met o.a. de Schildersbuurt en de Componistenbuurt
 • Bottendaal
 • Galgenveld
 • Groenewoud
 • Hengstdal
 • Hunnerberg
 • Kwakkenberg
 • Ooyse Schependom

Wijkteam Oost:
Medewerker participatie: Roos Sebregts
Regisseur fysiek: Helen Franken
Regisseur sociaal: Manon Karssen
Regisseur veiligheid: Riette Sluiter

Nijmegen-Oud-West
Mail naar wijkregisseurwest@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Nijmegen-Oud-West horen de wijken:

 • Biezen met o.a. Waterkwartier
 • Wolfskuil

Wijkteam Oud-West:
Medewerker participatie: Nicole Schraven
Regisseur fysiek: Jeffrey Leeuwenhaag
Regisseur sociaal: Ewart van der Putten
Regisseur veiligheid: Roos Schekman

Nijmegen-Zuid
Mail naar wijkregisseurzuid@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Nijmegen-Zuid horen de wijken:

 • Brakkenstein met o.a. de Kannuniken- en Dekenbuurt
 • Grootstal
 • Hatert met o.a. de Edelstenenbuurt
 • Hatertse Hei

Wijkteam Zuid:
Medewerker participatie: Roos Sebregts
Regisseur fysiek: Jeannette Stevens
Regisseur sociaal: Jessica Rijpstra
Regisseur veiligheid: Aukje van Pelt

LUCHTKWALITEIT NIJMEGEN WEST EN WEURT

Het College van B&W heeft onlangs het Meetplan Luchtkwaliteit Nijmegen-West goedgekeurd. De vertegenwoordigers van de 5 wijken Waterkwartier, Hees, Neerbosch, Kinderdorp Neerbosch en Weurt zijn betrokken bij de totstandkoming van het meetplan. Samen met een extern deskundige hebben we hebben meerdere keren in het overleg met de gemeente inbreng geleverd. We hebben onder meer gepleit voor meer meetlocaties voor Stikstof, Fijn stof en Roet langs de drukke verkeersaders, langs de Waal en ín de omliggende wijken. Ook hebben we gepleit voor monitoring van de uitstoot van benzeen en andere zogenaamde ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen), en een overzicht van de totale uitstoot door de industrie op het bedrijventerrein TPN-West.

Niet al onze wensen zijn gehonoreerd in het plan dat nu voorligt. Zo komen er wel meer meetlocaties voor Stikstof, maar niet voor Fijn stof. Metingen daarvan worden gerelateerd aan de resultaten van het LML-station van het RIVM aan de Graafseweg. Wij hebben gepleit – door de veranderde verkeersstromen – voor een extra LML-station aan de Energieweg, maar het is niet duidelijk of dat er überhaupt kan komen. Roetmetingen worden weliswaar 3 maanden uitgevoerd, waarna wordt gekeken of voortzetting nodig is, maar de vraag is of die periode lang genoeg is om daarover te kunnen besluiten. Benzeenmetingen worden wel uitgevoerd, maar het overzicht en monitoring van de totale uitstoot door de industrie van ZZS en de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid is nog niet in dit meetplan opgenomen.

Een belangrijk aandachtspunt is ook of met dit meetplan wordt voldaan aan de uitvoering van de moties over luchtkwaliteit die door de Raad zijn aangenomen. Zo ontbreekt vooralsnog een tijdgebonden stappenplan om de luchtkwaliteit en leefbaarheid te verbeteren op basis van de meetresultaten.

8 september vergadert de Raad over het meetplan. Uiteraard zullen we vanuit de bewonersorganisaties de raadsleden vooraf op de hoogte brengen van onze kritiek- en aandachtspunten. Naar verluid worden er door de gemeente medio september bewonersavonden gepland om burgers te informeren over het meetplan. Wij zullen jullie via de bewonersorganisaties (Wijkvereniging Ons Waterkwartier, Dorpsbelang Hees, Wijkraad Neerbosch, Belangenvereniging Kinderdorp Neerbosch, Weurt +) voorafgaand aan die info-avonden nog verdere uitleg geven over het plan en de bespreking in de raad.

Mocht je nu al meer willen weten over het meetplan en wat we als bewonersvertegenwoordigers hebben gedaan stuur dan een mail naar secretariaat@WVOW.nl.

WVOW (mede namens de vertegenwoordigers van de 5 wijken)

Doorontwikkeling Wijkgericht werken gemeente Nijmegen

Als gemeente werken we met veel bewoners en professionals samen aan prettige en leefbare wijken in Nijmegen. Om ons werk voor de wijken nog beter, vraaggerichter en efficiënter te doen, komt er vanaf 1 september een aantal wijzigingen. Met dit bericht informeren we u hier graag over.

Wat verandert er?

Al jaren speelt de afdeling Wijkmanagement een waardevolle rol als spil tussen de partners en bewoners in de wijken en de gemeentelijke organisatie. Vanaf 1 september brengen we deze rol naar het hart van onze organisatie. We brengen het wijkgericht werken volledig onder bij onze inhoudelijke afdelingen (sociaal, fysiek en veiligheid). Wijkmanagement als aparte afdeling houdt daarmee op te bestaan.

Gebiedstafels
Vanuit de inhoudelijkeafdelingen gaan we werken met zogeheten ‘gebiedstafels’. Hier bespreken en coördineren medewerkers vanuit verschillende gemeentelijke disciplines gezamenlijk vraagstukken op het gebied van leefbaarheid in de wijken. Deze nieuwe werkwijze ontwikkelen we gedurende de rest van dit jaar door in de praktijk.

Wat betekent dit voor u?

Voorop staat dat bewoners en professionals tijdens én na dit traject duidelijke aanspreekpunten bij de gemeente behouden. Wel komen er vanaf 1 september andere en meer aanspreekpunten per wijk. Wie dat zijn en hoe u met ze in contact kan komen, hoort u eind augustus van ons.

Tot 1 september kunt u contact opnemen met Wijkmanagement via het centrale mailadres: wijkmanagement@nijmegen.nl  of telefoonnummer: 024-3292928.

Meer informatie
Heeft u vragen, ideeën en/of opmerkingen over deze ontwikkeling, dan kunt u contact opnemen met onze Stuurgroep Wijkgericht Werken via wijkgerichtwerken@nijmegen.nl.

We hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar een verdere versterking van ons werk voor de Nijmeegse wijken. Waarbij we natuurlijk zoveel mogelijk samen met u/ uw organisatie vorm blijven geven aan onze samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Namens de stuurgroep Wijkgericht Werken

Janne Hendrix

Concernmanager Gemeente Nijmegen

Renovatie winkelcentrum De Notenhout

Het dak gaat eraf!

Wie had zo’n 30 jaar geleden kunnen bedenken, dat het dak er weer af zou
gaan. In 1990 werd het toen bijna 25 jaar oude winkelcentrum voor het eerst
grondig gerenoveerd en volledig voorzien van een overkapping. En bij de
aanstaande renovatie van het winkelcentrum gaat dit dak er weer af!

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Luchtkwaliteit

Grote Zorgen bewoners Nijmegen West en Weurt over luchtkwaliteit .

Bewoners wijken Hees, Waterkwartier, Weurt, Neerbosch-Oost, Kinderdorp Neerbosch voeren actie.

De kranten staan er vol mee: de uitstoot van asfaltcentrale APN. In juni is een 17 x hogere uitstoot gemeten van naftaleen. Naftaleen behoort tot de groep Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Bedrijven zijn verplicht uitstoot van ZZS te voorkomen. Als dat niet kan geldt een minimalisatieplicht. Uitstoot boven de norm kan dus gewoon niet!

Wat ons evenveel zorgen baart is dat de sterk verhoogde uitstoot van naftaleen duidt op de ververwerking van teerhoudend asfalt. Dit is sinds 2001 verboden, vanwege de uitstoot van PAKs, waaronder het sterk kankerverwekkende benzoapyreen!
Asfalt dat wordt verzameld bij het frezen van oude wegen ( met name in Brabant en Limburg) bevat vaak nog teer en PAKs. Om dit te kunnen recyclen moet het eerst thermisch worden gereinigd in speciale installaties. Kennelijk is dit bij de APN niet gebeurd.

Wij maken ons zorgen. Hoe vaak is teerhoudend asfalt verwerkt in het verleden en hoe vaak zal dit nog gebeuren? Dit kun je niet – zoals de gemeente nu voorstelt – met een dwangsom en een enkele incidentele meting stoppen zo vrezen wij. Verder is er regelmatig stankoverlast en irriterende lucht die op je longen slaat, afgelopen vrijdag nog.
Wij willen dat de APN sluit ! Woensdag a.s. vergadert de raad hierover. Een aantal politieke partijen hebben al aangegeven een motie voor sluiting te steunen. Wil je ook schone lucht in de wijk? Vraag dan uw raadslid om sluiting van de asfaltfabriek. Op de website dorpsbelanghees.nl vind je een voorbeeldbrief.

Daarnaast gaat het ook om wat andere bedrijven uitstoten, en wat dat opgeteld betekent voor de lucht in onze wijken. Wij, vertegenwoordigers van de 5 wijken hebben al in januari aan de ODRN gevraagd om een overzicht van vergunde emissies. Dit overzicht komt er nu in november. De wethouder heeft toegezegd het meetplan dat vorige week in de raad is besproken daarop aan te passen.

En natuurlijk willen we ook weten hoe het zit met de uitstoot van fijnstof, vanwege de toegenomen verkeersdruk op de Energieweg (S100) en de scheepvaart. Daarom hebben we de gemeente gevraagd het RIVM-meetstation aan de Graafseweg te verplaatsen naar de energieweg en extra fijnstof-metingen te doen langs de Neerbosscheweg, Energieweg, ín de wijken en langs de Waal. Ook het ultrafijnstof (grotendeels gevormd door roetdeeltjes), dat volgens de Gezondheidsraad bewezen schadelijk is voor de gezondheid en waarvan de uitstoot moet worden teruggedrongen, willen we door uitgebreidere roetmetingen door de gemeente in kaart laten brengen.

Dinsdag 21 en donderdag 23 september organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten (digitaal) Het is goed om daar je zorgen te uiten en vragen te stellen aan de deskundigen. Wil je voorafgaand aan de info-avond meer achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over onze inbreng op het meetplan en inspraak bij de raad, ga dan naar de website van de Wester: www.dewester.info .


Wijkraad Neerbosch-Oost heeft zich bij 4 wijken in West aangesloten

Vorig jaar heeft u uit de media kunnen vernemen over het plan van de asfaltmenginstallatie om de benzeenuitstoot te mogen verhogen. Uiteindelijk is een beoogde aanvraag, door protesten van bewoners uit omringende wijken, niet doorgezet.
Dit is de aanleiding dat na enige druk vanuit enkele wijken, de gemeenteraad aangaf meer aandacht te willen geven aan de luchtkwaliteit in Nijmegen-West en met bewoners in overleg te gaan.

In februari van dit jaar heeft Wijkraad Neerbosch-Oost zich aangesloten bij de wijken uit het stadsdeel Nijmegen-West die deelnemen aan het overleg met de gemeente over de luchtkwaliteit.
In maart heeft een overleg tussen de wijken en enkele deskundigen plaats gehad, nadien werd een lijst met vragen aan de gemeente toegestuurd.
De vragenlijst werd in april en mei in enkele online vergaderingen met de gemeenteraad, wethouder Tiemens en in het 5Wijkenoverleg verder besproken.
De online vergaderingen mondden uit in een concept meetplan maar werd door de wijken nog niet als bevredigend ervaren. De wijken zijn voornemens om enkele deskundigen te raadplegen om het concept meetplan te toetsen.LUCHTKWALITEIT NIJMEGEN WEST EN WEURT (augustus 2021)

Het College van B&W heeft onlangs het Meetplan Luchtkwaliteit Nijmegen-West goedgekeurd. De vertegenwoordigers van de 5 wijken Waterkwartier, Hees, Neerbosch, Kinderdorp Neerbosch en Weurt zijn betrokken bij de totstandkoming van het meetplan. Samen met een extern deskundige hebben we hebben meerdere keren in het overleg met de gemeente inbreng geleverd. We hebben onder meer gepleit voor meer meetlocaties voor Stikstof, Fijn stof en Roet langs de drukke verkeersaders, langs de Waal en ín de omliggende wijken. Ook hebben we gepleit voor monitoring van de uitstoot van benzeen en andere zogenaamde ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen), en een overzicht van de totale uitstoot door de industrie op het bedrijventerrein TPN-West.

Niet al onze wensen zijn gehonoreerd in het plan dat nu voorligt. Zo komen er wel meer meetlocaties voor Stikstof, maar niet voor Fijn stof. Metingen daarvan worden gerelateerd aan de resultaten van het LML-station van het RIVM aan de Graafseweg. Wij hebben gepleit – door de veranderde verkeersstromen – voor een extra LML-station aan de Energieweg, maar het is niet duidelijk of dat er überhaupt kan komen. Roetmetingen worden weliswaar 3 maanden uitgevoerd, waarna wordt gekeken of voortzetting nodig is, maar de vraag is of die periode lang genoeg is om daarover te kunnen besluiten. Benzeenmetingen worden wel uitgevoerd, maar het overzicht en monitoring van de totale uitstoot door de industrie van ZZS en de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid is nog niet in dit meetplan opgenomen.

Een belangrijk aandachtspunt is ook of met dit meetplan wordt voldaan aan de uitvoering van de moties over luchtkwaliteit die door de Raad zijn aangenomen. Zo ontbreekt vooralsnog een tijdgebonden stappenplan om de luchtkwaliteit en leefbaarheid te verbeteren op basis van de meetresultaten.

8 september vergadert de Raad over het meetplan. Uiteraard zullen we vanuit de bewonersorganisaties de raadsleden vooraf op de hoogte brengen van onze kritiek- en aandachtspunten. Naar verluid worden er door de gemeente medio september bewonersavonden gepland om burgers te informeren over het meetplan. Wij zullen jullie via de bewonersorganisaties (Wijkvereniging Ons Waterkwartier, Dorpsbelang Hees, Wijkraad Neerbosch, Belangenvereniging Kinderdorp Neerbosch, Weurt +) voorafgaand aan die info-avonden nog verdere uitleg geven over het plan en de bespreking in de raad.

Mocht je nu al meer willen weten over het meetplan en wat we als bewonersvertegenwoordigers hebben gedaan stuur dan een mail naar secretariaat@WVOW.nl.

WVOW (mede namens de vertegenwoordigers van de 5 wijken)

Renovatie winkelcentrum De Notenhout

[3d-flip-book id=”503″ ][/3d-flip-book]

Actueel

De onderwerpen worden regelmatig bijgewerkt.

Kanaalzone-Zuid

Het kan een belangrijk moment zijn tijdens de fases naar de verwezenlijking van het toekomstplan Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg om de leefomgeving van de bewoners van Neerbosch-Oost te verbeteren.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit van onze leefomgeving is het overleg dat 5 wijken (Hees, Waterkwartier, Neerbosch-Oost, Kinderdorp Neerbosch en Weurt) met de gemeente Nijmegen voert.

TPN-West

Al jaren wordt door de gemeente, industrie en bewoners van een aantal wijken gewerkt aan een toekomstvisie voor dit grootste, binnen gemeentegrenzen gelegen, industriegebied.
De wijkraad zal zich in de nabije toekomst aansluiten bij een hernieuwd overleg.

Flats voor ouderen, Labeling 55+

Bijeenkomst “Samen in en voor Neerbosch-Oost”
– verschuift naar volgend jaar

Vervuiling in en van de wijk

Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie Nijmegen

UW MENING TELT!!!

AANDACHTSPUNTEN WIJKRAAD NEERBOSCH OOST

Aan de hand van meerdere aandachtspunten heeft de wijkraad werkgroepen samengesteld waarin zoveel mogelijk punten worden meegenomen.

Naast werkgroepen zijn er meer zaken die we op de voet volgen, zoals bijvoorbeeld de voortgang van de ‘Omgevingswet’. Deze wet heeft direct invloed op de inspraak van medezeggenschapsorganen met betrekking tot voorgenomen besluiten van overheden.
Daarnaast sluiten wij ook aan bij wijkraden die overkoepelende belangen behartigen zodat we een gezamenlijke vuist kunnen maken.

Wilt u zaken inbrengen of meepraten met de wijkraad, meld dat dan op de website of stuur een bericht naar de secretaris via: secretaris@wijkraadneerboschoost.nl

Ook als u inbreng heeft met betrekking tot onderstaande werkgroepen!!

A. Werkgroep: Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie NBO e.a.:

 • Brede Werkgroep met meerdere aandachtspunten. Actueel:
 • o.a. Luchtkwaliteit Nijmegen West

B. Werkgroep Wonen NBO: Actueel:

 • Fanfarestraat, woningbouw, welk segment
 • Labeling 55+ seniorenwoningen
 • Woningbouw in het algemeen in NBO
 • Sloop woningen in het algemeen NBO

C. Werkgroep Ruimtelijke Ordening NBO: Actueel:

 • Kanaalzone Zuid

 • Inrichting Graafseweg
 • Mandelaplein

D. Werkgroep Milieu NBO: Actueel:

 • Duurzaamheid
 • Leefbaarheid