Categorie Archief Actueel

Vervolg APN asfaltcentrale

Beste Wijkbewoner
Het samen optrekken van de wijkraden en het wijd uitzetten van onze zorgen, heeft effect gehad.
Het verzenden via de post van het verzoek tot handhaving is gelukkig niet meer nodig, zie onderstaand

Subject: PERSBERICHT ASFALTCENTRALE NIJMEGEN TREKT VERZOEK TOT VERRUIMING VERGUNNING IN

PERSBERICHT

Woensdag 11 november 2020

ASFALTCENTRALE NIJMEGEN TREKT VERZOEK TOT VERRUIMING VERGUNNING IN

NIJMEGEN – Dura Vermeer maakt bekend geen gebruik te willen maken van de verruiming van de vergunning voor haar asfaltcentrale aan de Energiewieg in Nijmegen. Het bouwconcern heeft vandaag een verzoek tot intrekking voor het tijdelijk verhogen van de emissienorm van benzeen voor Asfalt Productie Nijmegen (APN) bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen ingediend.

Het intrekken gebeurt op eigen initiatief, waarbij de maatschappelijke onrust die in de buurt is ontstaan een rol heeft gespeeld. Het verzoek tot verruiming van de vergunning was onderdeel van een landelijk project, geïnitieerd door asfalt producerende bedrijven.

Voor meer informatie:
woordvoerder Dura Vermeer

Beste wijkbewoner,

Recent heeft u via diverse kanalen vernomen dat de Gemeente Nijmegen, voornemens is een vergunning te verlenen aan de APN (asfalt centrale aan de Energieweg) om 500% méér benzeen uit te mogen stoten.

Op 30 januari jl heeft ODRN een “ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften” gepubliceerd. De daadwerkelijke vergunning is nog niet verleend. Dit houdt in dat APN nu nog op de oude vergunning produceert, terwijl er al wél méér benzeen uitgestoten wordt. De APN is hiermee in overtreding!

Er is een zienswijze ingediend, echter, omdat de vergunning nog niet is verleend, kan er ook geen officieel bezwaar gemaakt worden. Met andere woorden, wij staan als burger volledig machteloos. Met het versturen van een handhavingsverzoek willen wij de luchtproblematiek in onze wijken, nogmaals onder de aandacht brengen van het College Nijmegen.

Al sinds de opening APN (voorheen Boesewinkel) zorgt de asfalt centrale in Nijmegen voor ernstige problemen met stank- en luchtkwaliteit. Met het openen van “De Oversteek / S100 komt er significant veel meer verkeer langs de wijken én de industrie West Kanaaldijk groeit. De combinatie industrie, verkeer, scheepvaart, zorgt voor extra slechte luchtkwaliteit én luchtverontreiniging (fijnstof, roet, benzeen etc)

Deze problemen zijn afgelopen decennia, met grote regelmaat door de inwoners kenbaar gemaakt, maar door de politiek nooit serieus genomen. Het kan – en mág niet zo zijn dat wij, en onze kinderen, in een slechte luchtkwaliteit wonen, opgroeien, sporten, of naar school moeten gaan. De maat is vol. APN moet dicht.

Wij zijn voornemens om begin december 2020, verdere acties rondom de APN te organiseren. Wilt u op de hoogte blijven? Stuur een berichtje naar: benzeenfocus@gmail.com

Als u óók bezorgd bent over de luchtkwaliteit rondom de Energieweg / S100, verstuur dan dit handhavingsverzoek naar het College Nijmegen én vraag uw buren, kennissen, collega’s om het zelfde te doen!

Dank voor jullie medewerking!

Focusgroep Benzeen – Nijmegen

Benzeen veroorzaakt acute myeloïde leukemie en is daarnaast in verband gebracht met acute en chronische lymfatische leukemie, non-Hodgkin lymfoom en multipel myeloom. Omdat benzeen kankerverwekkend is, is er geen veilige concentratie waaronder geen effecten voorkomen.Er kan altijd gezondheidswinst wordenbehaald door reductie van de uitstoot. (bron: RIVM)

Bezwaar maken, hoe gaat dat?

Een concept handhavingsverzoek Neerbosch Oost is als bijlage beschikbaar.

– Download en open bestand.

– Vul aan: datum (dag, maand, jaar) én woonplaats.

Lees svp het gehele handhavingsverzoek.

– Vul onder aan: naam, adres en contactgegevens in. Sluit af met handtekening.
– Print het document.

Opsturen:

Het heeft de voorkeur uw handhavingsverzoek uit te printen, de ondertekenen en op te sturen naar:

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen

Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Neerbosch-Oost

WIJKRAAD
NEERBOSCH-OOST

VOOR DE WIJK
De Wijkraad Neerbosch-Oost heeft als credo ‘Ten dienste van de wijk en al zijn bewoners’

CONTACT
We zijn bereikbaar via het contactformulier op deze website.

VERBINDEN
Door het bouwen van een kennisnetwerk met bewoners kan verbinding worden gelegd tussen actieve groepen

AANSPREEKPUNT GEMEENTE
Wij willen de kennis in de wijk graag benutten in het overleg met gemeente en andere organisaties

INFORMATIE
Het is de bedoeling iedereen zo goed mogelijk te informeren door middel van deze website, wijkblad en sociale media. Het Forum waar u mee kunt denken over een actueel onderwerp.

ONDERWERPEN
Door de variëteit aan onderwerpen kan met een kennisnetwerk inhoud worden gegeven aan steun van actieve groepen aan het overleg tussen organisaties.

Contactpersoon zijn?

Uw wijkorganisatie of vereniging is al jaren actief binnen de wijk maar u als bestuurder heeft te weinig overzicht van andere actieve groepen waarmee misschien kan worden samengewerkt.

Het is de bedoeling van de wijkraad om gezamenlijk met contactpersonen het overzicht in de wijk te verbeteren.

Notulen wijkraad

Op de eerste maandag van de maand heeft de Wijkraad Neerbosch-Oost zijn vergadering in Wijkcentrum De Schalmei.

De notulen van deze vergaderingen zijn in te zien op het wijkforum onder vergaderingen en notulen.
Er is dan op dit forum ook de gelegenheid om uw bijdrage te leveren aan verschillende onderwerpen.

Om toegang te verkrijgen tot het wijkforum wordt verwacht dat u zich eerst registreert en inlogt.