Overleg wethouders (Nijmegen en Beuningen)

Overleg wethouders (Nijmegen en Beuningen)

Samenvatting van het overleg 3 juli 2023
In mei was er na twee jaar weer een PAK-overschrijding bij APN/Dura Vermeer. De gemeente legt een dwangsom op. Dura Vermeer is geschrokken en zoekt naar de oorzaak. Op 4 juli informeert het college de raad en wordt het meetrapport gepubliceerd.

Onderzoek naar emissies van de asfaltcentrale van Dura Vermeer in Eemnes (na het 7-wijken overleg op 3 juli).

Het verslag van het overleg op 15 mei wordt besproken. Vermeld wordt dat besproken punten voor de website worden opgepakt, vooral betreft het toevoegen van tijdlijnen en grafieken. Er wordt ge├»nformeerd over mobiliteitstransitie: wethouder meldt dat er aan wordt gewerkt en er wordt teruggekoppeld naar de wijkvertegenwoordigers. De wethouder geeft aan dat het onderwerp ‘verkeer’ op een later overleg kan worden besproken, met mogelijk uitnodiging van de hiervoor verantwoordelijke wethouder. Het verslag wordt vastgesteld.

In het 7-wijken overleg voor 2023 is besloten de huidige overlegstructuur op te splitsen in thematische en actuele overleggen. Wijkbezoeken worden georganiseerd met ronde tafel sessies en begrijpelijke informatie voor bewoners. Bij voortgangsbrieven wordt een samenvatting gemaakt in samenwerking met wijkvertegenwoordigers. De frequentie van verschillende overlegvormen en wijkbezoeken is vastgesteld. Het volgende 7-wijken overleg staat gepland op 25 september.

De wethouder bespreekt de reacties van wijkvertegenwoordigers op het OVV-rapport. Er wordt benadrukt dat communicatie essentieel is en dat er meer aandacht moet zijn voor gezondheidsperspectieven, niet alleen technische aspecten. Er wordt ook gepleit voor meer dynamische vergunningen en dieper graven in de situatie voordat opstand ontstond.

ODRN en bedrijven moeten blijven streven naar verdere stappen binnen bestaande wettelijke kaders. Er wordt opgemerkt dat de juridische mogelijkheden duidelijker in de brief moeten worden benoemd, en er wordt gekeken naar aanpassingen in het beleidskader en de Omgevingswet om emissies beter te kunnen reguleren. De input uit dit gesprek zal worden meegenomen in verdere discussies en rapportages. Er wordt ook besproken hoe de GGD kan bijdragen aan advies en communicatie over gezondheidsaspecten.

Opzet voor een goede communicatie waaronder aandachtspunten voor een brede informatiebijeenkomst over luchtkwaliteit in het najaar van 2023. Hier is al voldoende over gesproken.

Tijdens de rondvraag wordt gesproken over de aanstaande zero emissie zones vanaf 1 januari 2025 in bepaalde gebieden. Er is vraag of deze zones ook voor bewoners gelden en wat de meerwaarde ervan is. Dit zal schriftelijk worden beantwoord. Ook wordt er verwezen naar een motie van Volt voor het gebruik van beton als alternatief voor asfalt, onderbouwd met duurzaamheidsstudies. De wethouders zullen de motie zorgvuldig bestuderen, en er wordt opgemerkt dat het thema van circulaire inkoop en gebruik van beton in de provincie breed wordt besproken met 18 gemeenten.

Over de auteur

Redactie editor

Geef een reactie