Doorontwikkeling Wijkgericht werken gemeente Nijmegen

Doorontwikkeling Wijkgericht werken gemeente Nijmegen

Als gemeente werken we met veel bewoners en professionals samen aan prettige en leefbare wijken in Nijmegen. Om ons werk voor de wijken nog beter, vraaggerichter en efficiënter te doen, komt er vanaf 1 september een aantal wijzigingen. Met dit bericht informeren we u hier graag over.

Wat verandert er?

Al jaren speelt de afdeling Wijkmanagement een waardevolle rol als spil tussen de partners en bewoners in de wijken en de gemeentelijke organisatie. Vanaf 1 september brengen we deze rol naar het hart van onze organisatie. We brengen het wijkgericht werken volledig onder bij onze inhoudelijke afdelingen (sociaal, fysiek en veiligheid). Wijkmanagement als aparte afdeling houdt daarmee op te bestaan.

Gebiedstafels
Vanuit de inhoudelijkeafdelingen gaan we werken met zogeheten ‘gebiedstafels’. Hier bespreken en coördineren medewerkers vanuit verschillende gemeentelijke disciplines gezamenlijk vraagstukken op het gebied van leefbaarheid in de wijken. Deze nieuwe werkwijze ontwikkelen we gedurende de rest van dit jaar door in de praktijk.

Wat betekent dit voor u?

Voorop staat dat bewoners en professionals tijdens én na dit traject duidelijke aanspreekpunten bij de gemeente behouden. Wel komen er vanaf 1 september andere en meer aanspreekpunten per wijk. Wie dat zijn en hoe u met ze in contact kan komen, hoort u eind augustus van ons.

Tot 1 september kunt u contact opnemen met Wijkmanagement via het centrale mailadres: wijkmanagement@nijmegen.nl  of telefoonnummer: 024-3292928.

Meer informatie
Heeft u vragen, ideeën en/of opmerkingen over deze ontwikkeling, dan kunt u contact opnemen met onze Stuurgroep Wijkgericht Werken via wijkgerichtwerken@nijmegen.nl.

We hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar een verdere versterking van ons werk voor de Nijmeegse wijken. Waarbij we natuurlijk zoveel mogelijk samen met u/ uw organisatie vorm blijven geven aan onze samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Namens de stuurgroep Wijkgericht Werken

Janne Hendrix

Concernmanager Gemeente Nijmegen

Over de auteur

Redactie editor

Geef een reactie