UW MENING TELT!!!

UW MENING TELT!!!

AANDACHTSPUNTEN WIJKRAAD NEERBOSCH OOST

Aan de hand van meerdere aandachtspunten heeft de wijkraad werkgroepen samengesteld waarin zoveel mogelijk punten worden meegenomen.
Naast werkgroepen zijn er meer zaken die we op de voet volgen, zoals bijvoorbeeld de voortgang van de ‘Omgevingswet’. Deze wet heeft direct invloed op de inspraak van medezeggenschapsorganen met betrekking tot voorgenomen besluiten van overheden.
Daarnaast sluiten wij ook aan bij wijkraden die overkoepelende belangen behartigen zodat we een gezamenlijke vuist kunnen maken.

Wilt u zaken inbrengen of meepraten met de wijkraad, meld dat dan op de website of stuur een bericht naar de secretaris via: secretaris@wijkraadneerboschoost.nl
Ideeën of opmerkingen zijn welkom met betrekking tot onderstaande werkgroepen!!

A. Werkgroep: Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie NBO e.a.:
Brede Werkgroep met meerdere aandachtspunten.
Actueel:
Luchtkwaliteit Nijmegen West
Mobiliteitstransitie

B. Werkgroep Wonen NBO:
Actueel:
Fanfarestraat, woningbouw, welk segment
Labeling 55+ seniorenwoningen
Woningbouw in het algemeen in NBO
Sloop woningen in het algemeen NBO

C. Werkgroep Ruimtelijke Ordening NBO:
Actueel:
Kanaalzone Zuid:
– Inrichting Neerbosscheweg
– Inrichting Graafseweg
– Mandelaplein

D. Werkgroep Milieu NBO:
Actueel:
Duurzaamheid
Leefbaarheid

Over de auteur

Redactie editor

Geef een reactie