Beste wijkbewoner,

Beste wijkbewoner,

Recent heeft u via diverse kanalen vernomen dat de Gemeente Nijmegen, voornemens is een vergunning te verlenen aan de APN (asfalt centrale aan de Energieweg) om 500% méér benzeen uit te mogen stoten.

Op 30 januari jl heeft ODRN een “ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften” gepubliceerd. De daadwerkelijke vergunning is nog niet verleend. Dit houdt in dat APN nu nog op de oude vergunning produceert, terwijl er al wél méér benzeen uitgestoten wordt. De APN is hiermee in overtreding!

Er is een zienswijze ingediend, echter, omdat de vergunning nog niet is verleend, kan er ook geen officieel bezwaar gemaakt worden. Met andere woorden, wij staan als burger volledig machteloos. Met het versturen van een handhavingsverzoek willen wij de luchtproblematiek in onze wijken, nogmaals onder de aandacht brengen van het College Nijmegen.

Al sinds de opening APN (voorheen Boesewinkel) zorgt de asfalt centrale in Nijmegen voor ernstige problemen met stank- en luchtkwaliteit. Met het openen van “De Oversteek / S100 komt er significant veel meer verkeer langs de wijken én de industrie West Kanaaldijk groeit. De combinatie industrie, verkeer, scheepvaart, zorgt voor extra slechte luchtkwaliteit én luchtverontreiniging (fijnstof, roet, benzeen etc)

Deze problemen zijn afgelopen decennia, met grote regelmaat door de inwoners kenbaar gemaakt, maar door de politiek nooit serieus genomen. Het kan – en mág niet zo zijn dat wij, en onze kinderen, in een slechte luchtkwaliteit wonen, opgroeien, sporten, of naar school moeten gaan. De maat is vol. APN moet dicht.

Wij zijn voornemens om begin december 2020, verdere acties rondom de APN te organiseren. Wilt u op de hoogte blijven? Stuur een berichtje naar: benzeenfocus@gmail.com

Als u óók bezorgd bent over de luchtkwaliteit rondom de Energieweg / S100, verstuur dan dit handhavingsverzoek naar het College Nijmegen én vraag uw buren, kennissen, collega’s om het zelfde te doen!

Dank voor jullie medewerking!

Focusgroep Benzeen – Nijmegen

Benzeen veroorzaakt acute myeloïde leukemie en is daarnaast in verband gebracht met acute en chronische lymfatische leukemie, non-Hodgkin lymfoom en multipel myeloom. Omdat benzeen kankerverwekkend is, is er geen veilige concentratie waaronder geen effecten voorkomen.Er kan altijd gezondheidswinst wordenbehaald door reductie van de uitstoot. (bron: RIVM)

Bezwaar maken, hoe gaat dat?

Een concept handhavingsverzoek Neerbosch Oost is als bijlage beschikbaar.

– Download en open bestand.

– Vul aan: datum (dag, maand, jaar) én woonplaats.

Lees svp het gehele handhavingsverzoek.

– Vul onder aan: naam, adres en contactgegevens in. Sluit af met handtekening.
– Print het document.

Opsturen:

Het heeft de voorkeur uw handhavingsverzoek uit te printen, de ondertekenen en op te sturen naar:

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen

Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Over de auteur

Redactie editor

Geef een reactie

Enter Captcha Here : *

Reload Image