Neerbosch-Oost

Voor de wijk

De Wijkraad Neerbosch-Oost heeft als credo ‘Ten dienste van de wijk en al zijn bewoners’

Bereikbaar

We zijn voorlopig bereikbaar via het contactformulier op deze website.

Verbinden

Door het bouwen van een kennisnetwerk met bewoners kan verbinding worden gelegd tussen actieve groepen
Het Forum waar u mee kunt denken over een actueel onderwerp.

Aanspreekpunt gemeente

Wij willen de kennis in de wijk graag benutten in het overleg met gemeente en andere organisaties

Informatie

Het is de bedoeling iedereen zo goed mogelijk te informeren door middel van deze website, wijkblad en sociale media.

Onderwerpen

Door de variëteit aan onderwerpen kan met een kennisnetwerk inhoud worden gegeven aan steun van actieve groepen aan het overleg tussen organisaties.


UW MENING TELT!!!

AANDACHTSPUNTEN WIJKRAAD NEERBOSCH OOST

Aan de hand van meerdere aandachtspunten heeft de wijkraad werkgroepen samengesteld waarin zoveel mogelijk punten worden meegenomen.

Naast werkgroepen zijn er meer zaken die we op de voet volgen, zoals bijvoorbeeld de voortgang van de ‘Omgevingswet’. Deze wet heeft direct invloed op de inspraak van medezeggenschapsorganen met betrekking tot voorgenomen besluiten van overheden.
Daarnaast sluiten wij ook aan bij wijkraden die overkoepelende belangen behartigen zodat we gezamenlijk een vuist kunnen maken.

Wilt u zaken inbrengen of meepraten met de wijkraad, meld dat dmv het contactformulier op de website of stuur een bericht naar de secretaris via: secretaris@wijkraadneerboschoost.nl
Ook als u denkt een bijdrage te kunnen leveren aan de werkgroepen!!

A. Werkgroep Burgerparticipatie:
Brede Werkgroep in Nijmegen, 23 aangesloten organisaties, met meerdere aandachtspunten. Lid wijkraad in dagelijks bestuur.
Actueel: o.a. Luchtkwaliteit Nijmegen West

B. Werkgroep Milieu:
Actueel:
Geuronderzoek industrie
Luchtkwaliteit West
Leefbaarheid

C. Werkgroep Ruimtelijke Ordening NBO:
Actueel:
Kanaalzone Zuid
Inrichting Neerbosscheweg en Graafseweg, in MER Kanaalzone Zuid.
Mandelaplein

D. Werkgroep Wonen NBO:
Actueel:
Fanfarestraat, woningbouw, welk segment
Labeling 60+ seniorenwoningen
Woningbouw en sloop in het algemeen in NBO

E. Werkgroep Groen
Vergroening wijk
Ommetje van Neerbosch-Oost
Activiteiten i.h.k.v. Fetes de la Nature

Notulen wijkraad

Op de eerste maandag van de maand heeft de Wijkraad Neerbosch-Oost zijn vergadering in Wijkcentrum De Schalmei. Afhankelijk van de coronaregels wordt online vergaderd.

De notulen van deze vergaderingen zijn in te zien.